NÄKIJÄ

divider323
linebreaker

 

<< Vuosi 2023 lähenee loppuaan Näkijä jatkuu…>>
linebreaker

NÄKIJÄ

Tervetuloa monimuotoiselle blogi areenalleni.

Näkijä on blogisarja, mihin liittyy kirjoituksia, joitakin toiminnallisia hetkiä lukijalle sekä lyhyitä asiaan liittyviä videoita.

Videot voivat tulla eri aikaan kuin teksti, mutta liittyvät aiheeseen.

Näkijä tulee nähdyksi

Tämä ensimmäinen blogi tuo alkusanat ja astahduksen, näköalan vuoden ensimmäisen blogisarjan maailmaan.

Tervetuloa mukaan näkijän matkalle!

Alkusanoja:

Tämä viikko on energialtaan aika pysähtynyt ulkoisesti, sisäänpäin katsottuna energialtaan vahvan energian aikaa.

Juuri nyt ei ole se suuri inspiraatiokirjoittamisen hetki, siksipä onkin hyvä kirjoittaa: näkeminen tapahtuu joka hetki oli energia minkälainen tahansa.

Aina voi katsoa ja nähdä. En voi olla näkemättä vaikka fyysinen silmä olisi kiinni tai sokeutunut. On hyvä tehdä asioita ja luoda uutta elämää muidenkin nähtäväksi myös silloin, kun ei ole se kaikkein kirjallisin hetki.

Rehellisyys – se on minulle tärkeää. Rakkaus tähän hetkeen ja tässä hetkessä juuri sellaisena kuin se ilmenee on elämän parhautta oli se minkälaista vain. Ja jo heti kun aloitan kirjaimien kirjoittamisen huomaan, näen tilanteen muuttuneen. Virta onkin avoin sanojen tulla näkyviksi.

Tämä näkijän blogi on sinulle ja minulle tarkoitettu.Yhdessä havaitsemme, näemme ja tulemme nähdyksi. On aika nähdä yhdessä, on aika nähdä yksin. Katsominen, näkeminen, havaitseminen – näihin liittyy paljon, kokonainen oma maailmansa.

Tuokoon tämä blogisarja jotakin tästä maailmasta näkyville ja näkyväksi. Avatkoon tämä blogisarja näkemisen ovea vähän kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Jokaiselle omalla tavallamme.

Katsojasta näkijäksi

Katson sinua, näenkö sinut? Katson minua, näenkö minut? Katson elämää, mitä näen?

Ensin katson, ja sitten synnyn näkemään; muutun katsojasta näkijäksi jos annan sille aikaa.
Vuoden vaihteessa moni katsahtaa kohti tulevaa, ja pysähtyy näkemään mitä mennyt vuosi oli, mitä siinä tapahtui ja miten se on vaikuttanut elämään.

Mitä on nyt, tässä hetkessä ja mitä olen nyt ja tässä hetkessä. Kuka olen ja mitä elän, luon. Tämä on elämän päivityksen hetki. Uusi tilanne ja uuden vuoden alku antaa hyvän mahdollisuuden päivitykselle.

Visioita ja päivityksiä

Tämä vuoden päivitys voi olla pikainen katsahdus tai syvempi hetki kohti näkemistä.

Kun pysähdyn näkemään menneen vuoden tarinaa, tietyt tärkeimmät asiat ja hetket nousevat pintaan. Voin ohittaa ne nopeasti ja jatkaa touhujani hetkessä, mutta voin myös pysähtyä hetkeen syventämään ja kirkastamaan näkemistä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia, ja antaa tilaa menneen mennä ja uuden tulla vapaammin tähän hetkeen elettäväksi.

Minä pysähdyn joka vuosi talvipäivänseisauksen aikoihin päivittämään elämäni tilanteen ja käännyn sisäänpäin näkijän paikalleni katsomaan mitä näen tulevasta. Tänä vuonna tein tämän myös vuoden vaihtuessa. Tämä vuosi vaikuttaa tärkeältä ja pysähtyminen avaa väyliä asioiden tulemiselle näkyviini.

Näkemisen hetki on meditaatio: tyhjenevässä hetkessä olen oman olemukseni saavutettavissa. Näinä vahvoina aikoina teen tämän yhdessä Michaelin kanssa, sillä yhdessä tilanne voimistuu, ja asiat avautuvat sisäiseen näkökenttään kirkkaammin ja helpommin. En tee päätöksiä tai luo intention kautta: katson, havaitsen näen ja puhun näkemäni sanoiksi. Visiot nousevat näkyville sisäisestä tietäjästäni.

Jotkut asiat toteutuvat tulevassa ajassa ja vuodessa, muuttuvat näkymästä elettäväksi todeksi, toiset asiat putoavat eikä niiden kuulukaan tapahtua.

Sisäaistimus ja ulkoisen aistiminen

Kun katsoja avautuu näkemään, kehon erilaiset tuntemukset heräävät; sisäaistimusten moninainen kirjo alkaa viestittämään.

Tässä hetkessä voi havaita näkemisen totuuden; läsnäollessa voi huomata heppoisen intuition tuomat ehkä menneisyyteen perustuvat näyt. Sellaiset elämänjatkumot, mitkä tapahtuvat menneen perustalle. Jotkin intuition tuomat näyt ovat vilahduksia, mahdollisuuksia; toiset herättävät vahvan sisäisen tiedon; ne viestittävät todellisista mahdollisuuksista.

Sisällä jokin jo tietää asioita, joiden aika on tulla näkyviin elettäväksi – näin tapahtuu, jos olen oman viisauteni saavutettavissa ja paikalla katsomassa, näkemässä. Elämässäni luon näyn näkyväksi, jos annan todellisuuden muuttua soluissani värähteleväksi. Solullistan ja kehollistan näyn silloin kun olen läsnä todellisessa rakkauden ohjaamassa näyssä.

Kehollisuus, puhdistuminen, embodiment

Keho aloittaa puhdistumisen prosessin, se vapauttaa muistoja ja herättää oivalluksia jos pysähdyn niitä katsomaan ja näkemään.

Kun keho puhdistuu, näen. Kun katson ja näen, keho puhdistuu. Elän elämäni tapahtumaa, ja tielleni tulee kaikkea siihen liittyvää. On helppoa, koska elän totuuttani ja rakkauttani eli olen elossa.

On epämiellyttävääkin, koska värähtely kulkee läpi kehoni menneisyyden. Värähtely avaa olemukseni erilaiset sekä vapaat että tukkoiset virrat. Olen elossa ja elän elämääni arjessa. Luon näkyni näkyväksi.

Tässä blogisarjassa avaan tätä tapahtumien tapahtumaa ja sitä konkretiaa miten näkymättömästä syntyy näkyvää; sitä miten näkemisestä syntyy konkretiaa; sitä, mitä voin tehdä kun eteen tulee erilaisia asioita, mikä auttaa epämukavuuksissa, ja mikä avaa oman voimavirran toteutumista arjen tapahtumissa silloin, kun asiat tulevat ja menevät ja näkijäkin ehkä vähän hämärtyy.

Kehollistamista näkijän matkalla

Pysähdy hetkeksi:

  • Mikä on ero kun katsot siihen, että näet?
  • Missä kohdassa kehossasi katsominen tapahtuu?
  • Missä ja miten näkeminen tapahtuu?

Näkijän matka on alkanut.