Embodied Leadership uudessa värähtelyssä

YogaSource joogaopettajakoulutus headline
linebreaker


EMBODIED LEADERSHIP

JOHTAJUUS UUDESSA VÄRÄHTELYSSÄ – TYÖPAJA

 • AIKA: 15.4. – 16.4.2023 klo 10.00 – n.17.00
 • PAIKKA: Lauttasaaren sali (kartta)
 • OHJAAJAT: Marjo Wuorisalo ja Michael Cramm
 • Aikaisen lintusen hinta 15.3. asti: 250€ (sis. alv 24%)
 • Myöhäisemmän lintusen hinta 16.3. eteenpäin: 300€ sis.Alv24%
 • Kenelle: Jos tiedät, että tämä on sinulle, niin tämä on sinulle; sopii loistavasti esimerkiksi joogaopettajille jatkokoulutukseksi.
 • Lisätietoja ja ilmoittautuminen: marjo@yogasource.fi

linebreaker

KURSSIN KUVAUS

Embodied Leadership uudessa energiavärähtelyssä – työpaja

Huhtikuussa Uusi feminiini kohtaa uuden maskuliinin työpajassa Embodied Leadership uudessa energiavärähtelyssä Lauttasaaressa.

Mitä tämä tarkoittaa, ja mitä viikonloppuna tehdään:

Muutun yhä enemmän passiivisesta vastaanottajasta ja toimijasta aktiiviseksi johtajaksi; tietoisen vastaanottamisen ja tietoisen toiminnan virraksi. Uskallan tietää, nähdä, kohdata ja elää laajemmin.

Embodied Leadership, Johtaminen uudessa energiassa:

Embodied: Luonnollista, suoraa ja moniulotteista kohtaamista ajattelun tuolla puolen alati muuttuvassa hetkessä. Elävää ja toiminnallista meditaatiota ja tietoisuutta, mitä rakkaus ohjaa. Minä minussa kohtaan sinut sinussa elämän tässä hetkessä.

Somatiikka: Kehon, mielen ja hengen yhteiset harjoitukset, mitkä ohjaavat kohti embodimenttia. Sisäisen tilan ja kokemuksen sekä ulkoisten tapahtumien kokemuksen kohtaamista ja tiedostamista eri harjoituksin.

Ymmärrys ja ymmärtäminen: Mielen ymmärrys tästä tapahtumasta ja kyky konkretisoida tapahtumat esimerkiksi termeiksi ja toisille ihmisille. Hermostollinen luomisen tapahtuma.

Embodied leader, johtaja: Elämän ytimestä käsin elämäänsä luova ihminen. Ihminen, joka johtaa laajemman kuin henkilökohtaisen viisauden, kokemuksen, tietoisuuden, totuuden tai rakkauden kautta.

HUHTIKUUN VIIKONLOPPU

Tulevan viikonlopun nimi on Embodied Leadership – johtaminen uudessa energiassa. Johtaminen on oman elämäni johtamista elämän ytimestä käsin, laajemmasta kokonaisuudesta kuin henkilökohtainen tarinani ja kokemukseni.

Elämäni johtajana säteilen ulospäin sen sijaan, että vaikuttuisin ulkoa tulevasta ei toivotusta energiasta. En ime ulkoista maailmaa ja kohtaamisia sisääni vaan luon itseni tarpeeksi vahvaksi rakkaudessa, ydinvoimassani ja totuudessa niin, että minä säteilen ja luon sen sijaan, että minua säteilisi tai loisi kaltaisekseen jokin ulkopuolinen taho tai oletus – tai menneisyys.

Kun vanha ei toimi, luomme uuden. Nyt on sen aika.

Intuitio

Intuitio on entistä enemmän tiedon väylä ja informaation kenttä. Selkeys, kirkkaus, tietoisuus ja toiminta – rakkauden ja totuuden ohjaamana. Nämä ovat vahvoja sanoja, joissa kaikissa värähtelee energia ja voima.

Uuden energian johtaja olet sinä, joka haluat säteillä omaa elämänvoimaasi ja jakaa sitä siellä missä kuljetkin. Tämä säteily on jotakin laajempaa kuin persoonasi, tulee keholliseksi, ruumiilliseki jostakin laajemmasta käsin. Tämä värähtely olet sinä omassa voimassasi ja toiminnassasi – ottamalla vastaan värähtelet ja toimit.

Informaatiovihkimys; mitä se tarkoittaa?

Vihkimys on sana mitä harvoin käytän, mutta nyt se on paikallaan: huhtikuun viikonloppuna on uuden energian vihkimys, missä uusi feminiini ja uusi maskuliini kohtaavat. Tämä on minun tuomiseni tähän maailmaan: energiavihkimykset ja energiataajuuksien ymmärrys sekä käyttö kaikkien parhaaksi. Avaan tilan ja energian kulun, sinun viisautesi ohjaa sen sinulle sopivaksi.

Nyt

Energia on jo liikkeellä: Ole hetki hiljaa ja ehkä suljet silmäsikin; anna tämän energian kertoa mitä se tarkoittaa sinulle juuri nyt; mitä tunnet kehossasi, tai tunnetko mitään?

Uusi energiavärähtely:

Muutut yhä enemmän passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi johtajaksi; vastaanottamisen (uusi feminiini) ja toiminnan (uusi maskuliini) virraksi. Uskallan kohdata elämän tuntemattomassa tässä hetkessä. Tässä hetkessä ihminen kohtaa ihmisen, elämä elämän ja voima voiman – tasavertaisena virtana. Menneiden sukupolvien rasitteet alkavat haihtua uuden virran myötä. Uudessa energiatietoisuudessa muutos on helpompaa ja yhdessä luomme yhteisen tukivoimakentän.

Menetelmiä tänä viikonloppuna

Selkeillä menetelmillä ja harjoituksilla opimme avaamaan alitajuntaa askel askeleelta tietoisemmaksi; alitajunta johtaa yleensä yli 90 prosenttisesti ihmistä.

Kutsun nyt paikalle sinua, joka haluat siirtyä yhä enemmän pois alitajunnan ohjauksesta: herkistymään siihen tietoon milloin alitajunta ohjaa, ja koska suurempi, laajempi ja viisaampi minä ohjaa, johtaa elämääni. Tämä poistaa epävarmuutta ja tunteiden sekä ajatusten johtajuutta; ohjaa intuitiivisen elämän selkeyttä ja kirkkautta. Sisäinen johtaja herää unesta. Stressikeho alkaa vapautua yhä enemmän.

 • Kinesiologian lihastestauksen menetelmä – lue lisää tästä
 • Kommunikaatio liikkeessä – autenttinen, muotoon syntyvä ja dynaaminen leikki
 • Meditaatio – ohjaa sisäiseen selkeyteen ja itsetuntemukseen
 • Healing ja rentoutuminen – olemista ja uudelleen organisoitumista
 • Miten juurrun, mihin juurrun ja miten pysyn dynaamisessa muuttumisen juurevuudessa, tätä tutkimme kehollisena kokemuksena.

Tässä hetkessä ihminen kohtaa ihmisen, elämä elämän ja voima voiman – tasavertaisena virtana kukin oman värähtelynsä luomuksena.

Rakkaudessa

signature

P.S. Tätä koulutusta olen luonut pian 54 vuotta. Alan nyt jakamaan koko elämäni tietotaitoa eteenpäin uudessa energiavärähtelyssä: uutta kaunista elämää yhdessä luoden.
Michael osallistuu luomisen ohjaamiseen.

 

linebreaker

Kinesiologian lihastestaus uudessa energiassa ja ydinjohtajuudessa

Lihastestaus, mitä se on ja kuinka se tapahtuu. Tämä opiskellaan pareittain tehtävänä menetelmänä.

Testausta käytetään viikonloppuna konkreettisena välineenä omien yksilöllisten asioiden selvittämiseen ja hahmottamiseen. Lihastestaus menetelmänä oman elämän selkeyttäjänä on osana sekä lauantaita että sunnuntaita.

Ohjaamme lihastestauksen hienosäätöä sekä sitä miten tätä ainutlaatuista menetelmää voi käyttää uuden energian luomisessa ja konkretisoinnissa.

Sen käyttöön vaikuttaa mm. seuraavat asiat:

 • Testattava testauksen johtajana
 • Testauksen tekniikan osaaminen
 • Testaajan (fasilitoijan) tietotaito ja kokemus
 • Testaajan vilpittömyys
 • Testaajan ja testattavan luottamus
 • Testauksen intentio
 • Testattavan intentio, tilanne ja motivaatio

Testausta käytetään esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Asioiden selkeyttäminen – mikä on tämän testauksen ensisijainen asia, kaikkea ei testata samalla kerralla.
 • Askel askeleelta ensisijaisen asian avaamista sekä intuition että testauksen avulla.
 • Intuition vahvistaminen – molempien.
 • Omien tukko tai lukkoalueiden avautuminen käyttämällä kinesiologian menetelmää.
 • Kinesiologian lihastestauksen käyttö selkeyttämässä elämän eri asioita ja juurruttamassa jo
  tiedossa olevia asioita.
 • Elämän erilaisten osa-alueiden tai tilanteiden selkeyttäminen kuten esimerkiksi seuraavia asioita:
 • • Fyysiset asiat
  • Energeettiset asiat (esim. oma energia ja sen käyttö, kehon sähköinformaation kulku jne.)
  • Henkiset asiat esim. elänkö ja toteutanko oman henkeni kutsua, ovatko elämäni osa-alueet
  linjassa oman henkeni kanssa (spirit).
  • Jotakin mikä mietityttää, mitä en osaa tähän edes ilmaista

 • Sekä testaaja eli fasilitoija että testattava eli tilanteen johtaja oppivat olemaan herkästi läsnä ja huomaamaan mikä on ehkä toive tai mielipide, mielen luoma asia tai maailmankuva ja mikä on tilanteen totuus.
 • Huomaa: emme käytä testausta terveyteen liittyviin diagnostisiin asioihin emmekä muiden ihmisten tai olevaisten asioihin.

linebreaker