Hyperton-X

Meditaatio - YogaSource joogaopettajakoulutus us
yacep8

hyperton-x divider31linebreaker
hyperton-x kuva

Hyperton-X urheilu- ja oppimiskinesiologia on kokonaisvaltainen kinesiologian menetelmä, jonka yhdysvaltalainen Frank Mahoney kehitti v. 1982. Tekniikan pääideana on se, että kroonisesti jännittyneet eli hypertoniset lihakset häiritsevät luonnollista aivojen toimintaa lujomalla hermo-sähkö häiriöitä.

MITÄ ON HYPERTON-X?

Frank Mahoney huomasi työskennellessään oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten kanssa, että käytännössä jokaisella hänen luokseen tulevalla oppimisvaikeuksista kärsivällä lapsella oli kroonisessti jännittyneitä lihaksia. Frankin laukaistessa lihasjännityksiä hän sai seurata ihmeellisiä tuloksia kun lasten oppimiskyky kehittyi nopeasti.

Näiden löytöjen rohkaisemana Frank laajensi tutkimustaan urheiluun ja havaitsi, että usein myös heikentyneet urheilusuoritukset johtuivat kroonisesti ylijännittyneistä lihaksista. Oppimisvaikeudet ja urheilusuoritukset paranivat samoja lihaksia laukaisevia menetelmiä käyttämällä.

Frank yhdisti erilaisia menetelmiä, joista syntyi Hyperton-X terapeuttinen menetelmä, joka parantaa oppimiskykyä ja urheilusuorituksia löytämällä ja korjaamalla ylijännittyneitä lihaksia.

KUINKA YLIJÄNNITTYNEET LIHAKSET VAIKUTTAVAT MEIHIN?

Kaikkien kinesiologian tekniikoiden perustana on se tosiasia, että jokainen kehon luustolihas kommunikoi aivojen kanssa hyvin tarkan palautejärjestelmän välityksellä. Tätä järjestelmää kutsutaan proprioseptoriseksi järjestelmäksi, jossa erikoistuneet hermosolut välittävät useaa erilaista tietoa lihaksista aivoihin ja takaisin aivoista lihaksiin. Tavallaan voidaan sanoa, että lihakset ovat aivojen jatke.

Tavallisessa terveessä kehossa lihakset ovat luonnollisen jännitteen tilassa; eivät liian jännittyneet tai liian rennot. Jännitteen oikean määrän säätely tapahtuu aivoissa vastauksena tilanteisiin elämässämme. Jotta meillä voisi olla terve todellisuuden havaintokyky ja ihanteellinen oppimiskyky, on erittäin tärkeää, että lihasjännite on oikea jokaista tehtävää varten.

Ylijännittyneet lihakset madaltavat siten oppimiskykyä sekä heikentävät toimintakykyä elämässämme. Frank Mahoney huomioi kuinka kroonisesti jännittyneet lihakset ovat luomassa näitä vaikeuksia lähettämällä häiritseviä ja vääriä tietoja aivoihin proprioseptori järjestelmän välityksellä. Tästä johtuen ne häiritsevät aivojen sujuvaa virtausta.

Seuraus on samanlainen kuin seuraava autolla ajo tilanne radiota kuunnellessa: Kaikki sujuu hyvin kunnes yhtäkkiä taajuus muuttuu ja rentouttavan musiikin sijasta kuulemme vain häiritsevää kohinaa. Vähän aikaa yritämme säätää asemaa samalla yhdellä kädellä ajaen, mutta hetken kuluttua annamme periksi ja suljemme radion. Sama tapahtuu aivojen ja hypertonisten lihasten välillä. Sen sijaan, että oppisimme helposti ja käyttäisimme kykyjämme luonnollisen korkeatasoisesti, useat meistä ovat käytännöllisesti katsoen elämässään ”pois päältä”.

MIKÄ AIHEUTTAA HYPERTONISIA LIHAKSIA?

Päivittäisessä elämässämme on kolme perustilannetta, joissa luomme hypertonisia lihaksia:

  • Fysiologinen liikakäyttö – Tämä on yksi kaikkein tavallisimmista kroonisen jännityksen syistä. Liiallinen käyttö voi johtua liiasta harjoittelusta, liiasta työnteosta ja/tai elämäntavoista (esim. korkeakorkoisten kenkien käyttö).
  • Tunnejännitykset – Selvittämättömät tunteet varastoituvat usein lihaksiimme. Esimerkiksi useat ihmiset eivät voi hengittää syvään pallealihaksessa olevista jännityksistä johtuen. Stressin aikana jännitämme vatsan, pallean seutua. Pallea laittaa alulle hengityksen rytmin.
  • Onnettomuudet – Aina kun keho palautuu onnettomuudesta aivot varastoivat kokemuksen ja säätävät kehon lihasjännityksen sen mukaan mikä kokemus on lisätty. Ajan mittaan kertyneet jännitykset voivat johtaa useisiin epäluonnollisiin lihasjännityksiin seurauksena kehon jatkuvasta yrityksestä suojella itseään.

HYPERTONISTEN LIHASTEN OIREET

Yleensä ylijännittyneisiin lihaksiin liittyy kolme oiretta:

  • Kipu – Hypertonisissa lihaksissa on aina jonkin asteista kipua, erityisesti käytön aikana.
  • Rajoittunut liikerata – Hypertonisuus eli ylijännittyneisyys aiheuttaa aina kompromissin liikkeessä ja liikkumisessa.
  • Heikkous – Hypertoniset lihakset ovat toiminnaltaan heikompia kuin luonnollisesti jännittyneet lihakset. Tämä johtuu siitä, että lihas on silloin jatkuvasti työssä. Normaalissa käytössä tällainen lihas väsyy luonnollisesti jännittynyttä lihasta nopeammin.

hyperton-x selkaYHTEYS SELKÄRANKAAN

Yksi tärkeimmistä Hyperton-X menetelmän puolista on sen vaikutus selkärankaan. Kiropraktiikassa tiedetään hyvin, että kaikki selkärangan luonnollisen joustavaa liikettä rajoittavat tekijät vaikuttavat hyvin paljon koko kehon toimintaan sekä selkäydinnesteen virtaukseen.

SELKÄRANGAN JOUSTAVA LIIKE

Joustava selkärangan liikkuminen on elinvoimaisen tärkeää kallonliikkeiden kannalta. Kallo koostuu kahdeksasta kraniaaliluusta ja 14:stä kasvojen luusta, jotka ovat jatkuvassa mikroliikkeessä hengityksen rytmissä. Ihmisillä, joilla näiden luiden liikkeet ovat rajoittuneet on havaittu olevan oppimisvaikeuksia tai/ sekä toiminnallisia ongelmia. Frank Mahoney havaitsi, että hengityksen aikana tapahtuva selkärangan liike vastaa kraniaaliluiden joustavasta liikkumisesta.

Syvän sisäänhengityksen aikana selkäranka suoristuu lähes kokonaan ja rentoutuu kurvikkaaseen s-muotoon uloshengityksen aikana. Tämä liike luo työnnön kallonluun juuressa, mikä puolestaan saa aikaan kraniaaliluiden liikkeen. Selkärangan nikamiin kiinnittyy useita suuria lihaksia, ja ylijännittyneisyys näissä lihaksissa vähentää selkärangan liikkuvuutta. Siten on elinvoimaisen tärkeää vapauttaa selkärangan liike löytämällä ja korjaamalla nikamiin kiinnittyvien lihasten toiminta.

SELKÄYDINNESTEEN VIRTAUS

Selkäydinneste on aivojen tuottamaa nestettä. Sillä on useita tärkeitä tehtäviä kuten aivojen suojaaminen sekä vitaalisten ravinteiden kuljettaminen keskushermostoon. Selkäydinnesteen sujuva virtaus on suoraan yhteydessä ristiluun vapaaseen liikkeeseen. Ristiluussa syntyvä pumppaava liike kierrättää nestettä edestakaisin selkärangan ja aivojen ympäri. Jos pumppaava liike ei toimi kunnolla selkäydinnesteen virtaus hidastuu. Tästä seurauksena aivosolut eivät saa riittävästi ravinteita. Vähäisestä lantion liikkumisesta (esim. koulujen tuolit, toimistotuolit) johtuvat ylijännittyneet lihakset jämäyttävät yleensä ristiluun ja estävät selkäydinnesteen luonnollisen virtauksen.

KUINKA HYPERTON-X TOIMII

Käsittely tapahtuu vaatteet päällä ja on yleensä miellyttävä ottaa vastaan (tuntuu hyvältä kun vanhat jännitykset antavat periksi). Joissakin tapauksissa on mahdollista, että syntyy hetkellinen tunteenpurkaus, kuten itku tai suru, kun vanhat lihaksiin varastoituneet tunteet lähtevät kehosta.

Hyperton-X asettaa ylijännittyneet lihakset uudelleen normaalin, luonnollisen jännitteen tilaan. Tämä on samankaltaista kuin tietokoneen toimimattoman ohjelman poistaminen, ja uuden toimivan ohjelman asentaminen. Käsittelyn tekee koulutettu ammatinharjoittaja, joka käyttää kinesiologian lihastestausta ylijännittyneiden lihasten paikallistamisessa ja korjaamisessa. Itse tekniikka käsittää erityisiä hengitystapoja yhdistettynä jännitystä laukaiseviin lihasliikkeisiin. Vastaanottaja on itse aktiivisesti mukana Hyperton-X menetelmälla.