YogaSource EMBODIED YOGA – JOOGAOPETTAJIEN JATKOKOULUTUS Helsinki

YogaSource joogaopettajakoulutus us
yogasource yacep
YogaSource joogaopettajakoulutus eryt500

YogaSource joogaopettajakoulutus headline
YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker


EMBODIED YOGA
JOOGAOPETTAJIEN JATKOKOULUTUS

Ainutlaatuinen joogaopettajien Embodied Yoga
jatkokoulutus alkaa:

 • HELSINKI: 27. – 29.8.2021 (koko aikataulu)
 • PAIKKA: YOGASOURCE HELSINKI (kartta)
 • HINTA: 3200€ (sis. alv 24%)
 • Kurssi on Yoga Alliancen hyväksymä Jatkokoulutus (YACEP).
 • LISÄTIETOJA: marjo(at)yogasource.fi

YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker

EMBODIED YOGA – JOOGAOPETTAJIEN JATKOKOULUTUKSEN ESITTELYÄ:

Tervetuloa ruumiillistamaan ja solullistamaan rakkaus, sisäinen voima ja ainutlaatuinen ammattitaito joogaopettajana!

On olemassa jooga, jonka vain sinä tiedät sisimmässäsi; tervetuloa kuulemaan & elämään oman joogasi ääni, liike, läsnäolo, rytmi ja pulssi.

Nyt voimme ylpeänä esitellä uudistunutta YogaSource Embodied Yoga –koulutustamme; uudistumisen myötä kokemuksellisen opiskelun määrä on lisääntynyt sekä selkeytynyt entisestään: liikkeen, asanan opiskelu perustuu ruumiimme luonnolliselle älykkyydelle sekä kosmiselle viisaudelle. Jokainen tekniikka ja teoria testataan sisäisen älykkyyden valossa. Liike luo ykseyttä; sisäistä ja ulkoista kommunikaation jatkumoa tekniikan sijasta.

Meditaation osuus on lisääntynyt sekä selkeytynyt; saat useita erilaisia meditaatioita nauhoitettuna tai videoituna – opit ohjaamaan erilaisia meditaatioita sen mukaan mikä oma harjoituksesi ja kokemuksesi on koulutuksen aikana.

Esittelemme tässä myös sitä henkeä, missä sinä, me opettajat ja koko ryhmä yhdessä herätämme tietoisuuteen ja toimintaan lisää viisautta, luonnonvoimaa, valoa ja rakkautta; sekä tietenkin kokonaisvaltaisen joogan opettamisen rautaista ja läsnäolevaa ammattitaitoa. Yhdessä luomalla puramme kolmiulotteisen maailman rajoja ja astumme moniulotteisen universumin lakien tilaan.

YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker

ONKO KOULUTUKSEMME SINULLE SOPIVA?

 • Pääsyvaatimuksena on sisäinen inspiraatio ja motivaatio osallistua juuri tähän koulutukseen.
 • Tarvitset kokemusta meditaatiosta, tietoisesta hengittämisestä sekä innostuksen sisäsyntyisen liikkeen tutkimiseen.
 • Sinua kiinnostaa sanaton kommunikaatio ja resonaatio, missä sydän ja aivot toimivat yhdessä sekä muiden kanssa resonoiden; ryhmässä toimiminen; autenttinen liike, improvisaatio sekä meditaation monet eri tavat.
 • Koet sisälläsi, että tämä on juuri sitä mitä haluat; sinä olet jo joogaopettaja ja haluat syventää omaa kehotietoisuuttasi ja löytää lisää luonnonvoimaa, tietoa ja taitoa myös ohjaamiseen. Olet valmis transformatiiviseen koulutukseen, missä uusiutuminen on arkipäivää.
 • Sinulla on aikaa ja energiaa antautua tälle joogamatkalle; tehdä kotiharjoituksia sekä syventää tietämystäsi itsenäisellä opiskelulla.

YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker

KOULUTUKSESTAMME:

VALO

Solumme ovat konkreettisesti valoa. Näin ollen minä olen valoa ja sinä olet valoa. Tämä tieto ja kokemus on pitkälti unohtunut maailmassa, mutta ihmiset hakeutuvat sellaiseen ympäristöön, missä saavat kokea ja löytää valovoimansa – jooga on se ympäristö missä valo lisääntyy ja alkaa ohjaamaan elämää yhä enemmän. Siellä missä on valo, varjot väistyvät vähitellen. Värähtely on ensimmäinen liikkeen muoto; puhdas valon värähtely lisääntyy ja leviää joogan harjoituksissa – tiedostamme valon ja lisäämme sen avulla koherenssia kehossa ja elämässämme. Jatkokoulutuksessa yhdymme yhä voimakkaammin omaan sisäiseen valon lähteeseen ja siihen sisäisen potentiaaliin mitä eri tavoin tuomme tietoiseksi toiminnaksi.

RAKKAUS

Universumin ja meidän jokaisen suurin voima on rakkaus; kun rakkaus elää olemuksessani vapaana, olen vapaa. Rakkauden kenttä värähtelee; kun annat sille huomiosi alat värähdellä rakkaudessa. Tämä rakkaus on ikuinen sanaton voima, ja se on riippumaton henkilökohtaisista rakkauden kohteista.
Koulutuksemme pohjautuu rakkauden ikuiseen voimaan, jokaisen omaan alkulähteeseen. Jokaisen harjoituksen tehtävänä on lisätä rakkauden värähtelyä kehossa ja maailmassa. Koska me ihmiset olemme osa universumin luomisen loputonta jatkumoa, jokainen rakkauden värähtely lisää rakkautta koko universumissa. Erillisyyttä ei ole, vaikka kulttuurimme luo helposti ihmiselle erillisyyden tunteen.
Rakkauden kentässä joogan harjoitukset ohjaavat luomaan elämästä sitä mitä ihminen sisimmässään todella haluaa: konkreettisesti ja yksinkertaisesti, selkeästi ja toimivasti. Sydämen toiveet alkavat muuttua ehkä salaisistakin unelmista kohti todellista konkreettista arkea.

VIISAUS JA ROHKEUS

Sisäisen viisauden tietoinen elämä löytyy rohkeudesta katsoa läpi tiedostamattoman, kulkea läpi analyyttisen mielen, ja herättää henkiin ne valtavat voimavarat mitä jokaisen sisällä on odottamassa esille pääsyä.
Näin ollen otamme koulutukseen sellaisia opiskelijoita, jotka haluavat löytää omia voimavaroja sekä oppia ohjaamaan niitä eteenpäin. Tähän tarvitset motivaatiota ja energiaa. Sinun ei tarvitse kokea olevasi viisas tai rohkea, mutta tarvitset inspiraation, motivaation ja avoimuuden.

INTENTIO

Jokaista konkreettista harjoitusta ja teorialuentoa kantaa se intentio, että luomme niiden avulla elinvoimaisempaa ja valoisampaa elämää itsellemme, ja opiskelemme ohjaamaan eri menetelmiä, jotta voimme luoda joogaympäristön, missä jokainen joogaaja saa säteillä omaa voimaansa ja rakkauttaan yhä enemmän. Sivuvaikutuksena ihmisen terveys ja hyvinvointikin kohenevat.

Jokainen joogaopettaja saa löytää oman inspiraationsa ja perehtyä itseä kiinnostaviin asioihin syvemmin. Lopputyönä tulee olemaan pienryhmissä toteutettu työpaja mikä ohjataan kollegaopiskelijoille lähijakson aikana. Tässä työpajassa voi yhdistää oman kiinnostuksen sekä koulutuksessa sisäistettyjä asioita.

ASANA

Suurin muutoksemme liittyy asanan, tietoisen liikkeen opiskeluun sekä meditaation lisääntymiseen. Tässä on joitakin sanoja liikkeen osuudesta:

LINJAUS

Perinteisesti klassisessa asanaohjauksessa pyritään asanaan, millä on selkeä muoto: on olemassa jonkinlainen tavoite muoto ja yleisesti hyväksytty tapa tehdä tämä asana. Näin ollen asanaohjauksessa jokainen ohjaaja oppii asanan ohjaamisen periaatteet suhteessa asanan muotoon, asanaperheisiin sekä standardisoituun anatomiaan sekä biomekaniikkaan. Standardisoidulla anatomialla tarkoitan sellaista anatomiaa, missä keho kohdataan erillisyyden periaatteella: on eri kehon järjestelmiä mitkä opiskellaan tiedollisesti. Tämän tiedon mukaan ohjataan asana ns. oikein.

YogaSource joogassa lähtökohtani on aivan toinen: puhun (Marjo) orgaanisesta, kehollisesta ja kokemuksellisesta anatomiasta. Asanan suhteen puhun esimerkiksi ihmisen sisäisistä prosesseista sekä kehon prosesseista, mitkä ovat saaneet alkunsa embryologiasta eli ihmisen kehityksen alusta. Tutkimme ja herättelemme luonnollista kehoa ja luonnollisesta liikettä. Näin linjaus on dynaaminen prosessi, mikä tapahtuu ohjaajan avulla joogaajan oman kehon kommunikaatiossa. Asana on matka erillisyydestä ykseyteen, luonnolliseen ja kosmiseen kehoon.

Fysiologian ja anatomian luennoilla käsitellään myös ns. lääketieteellisempää lähestymistapaa (Michael) mahdollisimman viimeaikaisen tiedon mukaisesti. Luennot eivät sisällä Ryt200 peruskoulutukseen kuuluvia aihepiirejä.

LUONNOLLINEN KEHO, LUONNOLLINEN LIIKE JA ILO

Ihminen on unohtanut luonnollisen kehon ja luonnollisen liikkeen. Luonnolla tarkoitan sekä maapallon luontoa että universumin kosmisia lainalaisuuksia: kuten sisäpuolella niin myös ulkopuolella; kuten yläpuolella niin myös alapuolella. Käännän (Marjo) ohjauksessani välillä asiat nurinperin ja ylösalaisin. Asanan lisäksi on paljon hengityksen, äänen ja liikkeen harjoituksia, missä ei ole asanaa, mutta mikä herättää syvän kehollisen, solullisen tiedon ja muistin elämän ja liikkeen alkuperästä.

Asanan opiskelu YogaSourcessa sisältää paljon liikkeen, hengityksen ja äänen keinoin tapahtuvia harjoituksia, vapaata liikettä ja improvisaatiota Asanan muoto on yksi vaihe tätä tutkimusta. Herätämme asanan hengen: ihmisen luonne, rytmi, energia ilmenee asanassa; toisaalta sisäsyntyinen kommunikoiva asana herättelee ihmisen iloa, inspiraatiota ja luomisen voimaa.

KOMMUNIKAATIO JA INFORMAATIO

Vesi kehossamme on kommunikaation ehto. Dna sisältää vesimolekyylejä mitkä kommunikoivat ulkopuolella olevan veden kanssa; käytännössä vesi on Dna’n toiminnan ehto. Jos ei ole veden kommunikaatiota, ei ole ihmistä. Epigenetiikka on osa koulutuksemme arkipäivää: omat ajatukset ja tunteet vaikuttavat siihen miten geenimme aktivoituvat; luon sitä mihin laitan huomioni.

Harjoituksissa houkuttelemme mm. veden kommunikaatiota heräämään kudoksissamme asanan, hengityksen, liikkeen, intention, äänen ja fyysisen resonanssin keinoin.

Asana: STHIRAM SUKHAM ASANAM – merkitys tarkoittaa vakaata ja mukavaa asentoa.

Vakaa ja mukava asento syntyy silloin kun ihmisellä on sisäinen homeostaasi eli sellainen tasapaino, mikä pystyy vastaamaan valppaasti kehon sisällä kulkeviin viesteihin sekä kehon ulkopuolella kulkeviin viesteihin eli informaatioon.

Tällainen tasapaino on jatkuvan muutoksen prosessi; se on kehon järjestelmien yhteistä kommunikaatiota; solujen välillä tapahtuvaa jatkuvaa kommunikaatiota; se on mielen, tunteiden, psyyken ja hengen kommunikaatiota eli informaation kulkua. Näin ollen asana, mukava ja vakaa asento, on jatkuvassa muutoksessa oleva kokonaisvaltainen sisäisen ja ulkoisen kommunikaation prosessi.

Asana on kommunikaatiota; kommunikaatio on informaation virtaa. Joogassa vaikutamme informaation laatuun; kulun vapauteen sekä sen manifestointiin.

YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker

TERMIEN SELITYKSIÄ

 • Anatomia ja fysiologia– teoreettinen luento lähijaksolla, itsenäinen opiskelu ja ymmärtäminen
 • Toiminnallinen anatomia – biomekaniikkaa ja toiminnallisuutta liikkeessä
 • Kokemuksellinen anatomia – kehon sisäsyntyisen liikkeen kautta tapahtuva anatomian kokemuksellinen oppiminen sekä tieto; osittain Body Mind Centeringiin, osittain muihin lähteisiin sekä osittain täysin uuteen SourceSomatics kokemukselliseen anatomiaan perustuvaa anatomian tutkimista, olemista ja kokemista.
 • Pulssi – ihmisen sisäinen pulssi syntyy noin kolmen viikon ikäisenä (sikiö). Tämä pulssi on kehomme oleellinen elämän informaation kommunikaatiojärjestelmä. Opiskelemme joogaopettajakoulutuksessa pulssia eri näkökulmista.Opiskeluun kuuluu oleellisesti maapallon pulssin ja avaruuden pulssin sekä ihmisen sisäisen pulssin kommunikaatiojärjestelmän kehollistamista yksinkertaisin keinoin.
 • Antautuminen – ilman antautumista mitään uutta ei voi tapahtua; antautuminen herättää kyvyn kommunikoida; antautuminen herättää kehollisen tiedonkulun. Ilman antautumista toistamme menneisyyden toimintamalleja sekä kehon sisäisissä järjestelmissä että koko elämässä. Ilman antautumista jatkamme tulevaisuuden luomista menneisyyden kokemuksella ja tiedolla.
 • Aalto – Aaltoliike on jatkuvaa sisällämme, se luo kehon läpi kulkevan sisäisen kaiken läpäisevän jatkumon.
 • Spiraali – Jokainen aalto liikkuu spiraaliliikkeenä; todellisuudessa ei ole aaltoa, on vain spiraaliliike, mutta aalto on konkreettisemmin tuntuva ja helpommin käsitettävä, joten opiskelemme aaltoja, mitkä kulkevat spiraalin muodossa.Esimerkiksi jokainen luu syntyy spiraalina, lihakset ovat spiraalin muotoisia ja toiminnallisesti keho liikkuu spiraalimaisesti. Luonnollisessa syntymässä synnymme spiraalivoiman kuljettamana. Ruumiissa ei ole yhtään suoraa viivaa, linjaa tai suuntaa.
 • Maanvetovoiman kenttä ja aalto
  Elämme maapallolla joten maanvetovoiman aallon vapaa liike kehossamme on ensisijainen asia. Tämä aalto vapaana virratessaan on voima ja vapaus; helppous. Joogassa puhutaan pranan vapaasta virtauksesta; kun maanvetovoiman aalto löytää tiensä ruumiin eri kolkkiin, virtaa pranakin siellä.Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä suurin osa ihmisistä elää mielen ja tunteiden ohjauksessa eikä juurtumista ja maanvetovoiman aallon virtaa kehossa silloin tapahdu kovin hyvin. Monet urheilulajit ja lihaskuntolajitkin ehkäisevät vapaan virtauksen luomalla tiukkoja lihaksia ja kuivia kudoksia. Myös venyttäminen kuivattaa kudoksia siten häiriten kudosten informaation kulkua.
 • Somaattinen älykkyys
  Antiikin kreikan kielessä soma tarkoittaa kehoa, ja somaattinen sana on perua tälle. Kuitenkin somaattinen älykkyys on paljon laajempi käsite. Sanan merkitys riippuu sen käyttäjästä, siitä minkä merkityksen käyttäjä sille antaa. Somaattinen voi tarkoittaa puhtaasti kehollista tekemistä, ruumiillista toimintaa. Somaattinen älykkyys lähenee yleensä sanaa embodiment.
  LISÄTIEDOT:
  Kysy lisää: marjo(at)yogasource.fiYogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker

  KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN:

  Kiinnostaako? Ota yhteyttä pääopettajaan Marjoon niin saat lisätietoja: marjo(at)yogasource.fi

  YogaSource joogaopettajakoulutus linebreaker