Shakti – Naisen Voima

divider183linebreaker


<< Kehollinen tietoisuus Somaattisen joogan opettaja >>

linebreaker

SHAKTI

Jumalainen Rakkaus; feminiininen prinsiippi

Shakti on naiseuden prinsiippi, jumalainen rakkaus mikä odottaa pääsyään olemassaoloon jokaisen naisen kautta; Shakti on universumin voima mikä odottaa jokaista naista jumalaiseksi väyläkseen tuomaan rakkaus maailmaan.

 

Shaktille antautuminen

Vastakohta aikamme tehokkuudelle, tavoitteelliselle toiminnalle ja saavuttamiselle on feminiinisen prinsiipin vastaanottamiseen täydellinen tietoinen antautuminen. Tämä ei tarkoita toimimattomuutta tai vain olemista vaan myös antautumisen kautta tapahtuvaa toimintaa mikä on sisäisesti ohjautuvaa, rakkauden ohjaamaa.

Ajattelu, opiskelu, filosofia tai muut sanat eivät voi kuvata shaktin voimaa: sille on antauduttava ja se on elettävä kehollisena konkreettisena todellisuutena. Usein sanoilla kuvaaminen muodostaa idean shaktista: shaktilla ei ole mitään ideaa.

Pyhin jumalainen energia

Jumaluus käsitetään usein uskonnolliseksi termiksi: uskonnollisuudella tai uskolla ei ole mitään tekemistä shaktin kanssa. Shaktiin ei voi uskoa, siihen ei voi luottaa eikä sitä voi toivoa. Shaktin kohdalla jumalainen tarkoittaa sellaista rakkauden voimaa mistä ihmisen henkilökohtaisuus on riisuutunut ja nainen antautuu omien henkilökohtaisten kokemukstensa ja tunteidensa takana olevalle kaiken kattavalle rakkaudelle.

Mies voi saada shaktin energian rakastamalla naista täysin; antautumalla tälle rakkaudelle. Tämä on energioiden luonne, eikä kysymyksessä ole nykyiset sukupuolikeskustelut; naisen ja naisen tai miehen ja miehen yhteydet. Ne ovat ihmisten henkilökohtaisiin asioihin liittyviä aiheita. Shaktissa ei ole mitään henkilökohtaista, eikä sitä voi vaatia, manipuloida, haluta eikä siihen voi mitenkään vaikuttaa. Siksi se on jumalainen pyhä energia.

Shakti on alati muuttuva rakkauden voima ilman määrittelyä

Shakti kutsuu naista ja haluaa tulla maailmaan. Shakti on se mitä ihmiset pelkäävät, sillä se tuhoaa henkilökohtaisuuden ja rakkauden idean. Shakti hävittää kaikki määritelmät ja tuo tullessaan puhtaan rakkauden: Ärtymys, viha, raivo, pelko, suru ja turhautuminen ovat kaikki merkkejä siitä, että henkilökohtaiset asiat hallitsevat; shaktin voima uinuu, ja olisi helppo syyttää ulkopuolisia asioita omasta epämukavuudesta.

Kun tämä voima herää, se vie mennessään kaiken pelon ja jokaisen kompromissin. Kun shakti on herännyt ei ole masennusta, ärtymystä, kateutta tai vertailua. Naisesta syntyy rakkauden ylläpitäjä.

Shakti luo rakkautta

Shaktin voima on universumin voimakkain voima. Sen fysiologinen koti on kohdussa; shakti tulee olemassaoloon kohdun kautta; mies ei voi tuoda shaktin energiaa maailmaan yksin.

Nainen ja mies voivat luoda lapsia ilman shaktia: tämä on biologinen luominen mihin ei tarvita shaktia tai rakkauden voimaa. Jos lapsi saa alkunsa shaktin voimassa, syntyy myös lisää rakkautta maailmaan. Rakkaudettomuus ja onnettomuus maailmassamme on suora heijastus siitä, että nainen on jättänyt shaktin voiman ja mies ei uskalla antautua rakkaudelle.

Shaktin voima tulee elämään vain täydellisen antautumisen kautta – se voi tulla joskus hetkellisestikin ja poistua sitten. Tämä muisti kehossa jättää jälkeensä turhautumisen olotilan tai kaipauksen. Yleensä elämässä alkaa tapahtua muutoksia kohti rakkauden elämistä. Rakkauteen ei tarvita kirjoja, ymmärtämistä eikä opettajaa: siihen tarvitaan sata prosenttinen antautuminen.

Shakti ja minä

Antauduin rakkaudelle 18 –vuotiaana eräänä hyvin tavallisena syksyisen sateisena torstai-iltana Espoon Kaitaan makuuhuoneessani noin kello kahdeksan illalla. Olin vuosia ihmetellyt olemassaolon omituisuutta; etsinyt ihmisiä kulttuureista riippumatta yhdistävää voimaa; jotakin miksi maailma voisi olla järkevä paikka elää. Historia ei antanut minkäänlaista vastausta kyseiseen ongelmaani. Luin psykologiaa, filosofiaa, henkisiä kirjoituksia ja okkulttisempiakin tekstejä löytämättä mitään mikä vastaisi sisäiseen etsintääni.

Tämä torstai oli jälleen sisäisesti ahdistava ja jälleen kerran olin sisäisen pimeyden kanssa läsnä, intentionani löytää merkitys, jotakin todellista. Antauduin olotilalleni ja näin klassisen pimeän tunnelin minkä päässä loisti häikäisevän täydellinen valo. Muutuin siinä hetkessä. Minä olin tuo pimeä tunneli tässä hetkessä, mutta valo sen päässä oli minä tulevaisuudessa. Tiesin sen kirkkaan selvästi. Sain vielä sisäisen tiedon, että 40 –vuotiaana eläisin tunnelin päässä olevan valon kokonaan. Minulla ei ollut kiire, olin vihdoin löytänyt merkityksen.

Aluksi kutsuin jumalaista voimaa valoksi. Muutaman viikon jälkeen ymmärsin, että elämän tarkoitukseni ja työni, näkemäni valo on rakkaus. Silloin minulla ei ollut aavistustakaan siitä mitä se tarkoitti ja tulisi tarkoittamaan konkreettisesti elämässäni. Minulle riitti se, että elämälläni oli nyt tarkoitus mikä ei ollut opinnot, ura ja perhe. Oikein hyvä niin!

Rakkaus ja valo alkoivat tarkoittaa minulle heti sitä, etten voinut tehdä mitään mikä ei tuntunut oikealta. Jotta elämäni alkaisi resonoida rakkautta, oli pajon tehtävää, purettavaa, opittavaa, aistittavaa – ja hyväksyttävää. Aloitin elämäntyöni heti sisäisesti itseni kanssa.

Onko rakkauden eläminen ollut minulle helppoa?

Ei; se on ollut kaikkea muuta kuin helppoa. Nyt se on helppoa, sillä jäljellä ei ole mitään muuta.

Rakkaus kuitenkin ylläpitää kaiken ja ohjaa elämän kulkua – ja siten se on helppoa; vaikeus oli kaikissa omissa ideoissa, tunteissa, epävarmuudessa, kulttuurissa, perheessä – kaikessa siinä mihin olin syntynyt. Koko aikakautemme oli vaikea, sillä sitä ohjaa aivan muu kuin rakkaus.

Tutustuin juuri oikeisiin ihmisiin oikeilla hetkillä: he auttoivat minua konkreettisesti joko hyvällä tai haasteita antamalla antautumaan lisää rakkaudelle. Aloin toteuttamaan konkreettisesti kaikkea sitä mikä sisälläni kutsui. Ensin löysin rakkauden tanssin – tanssin kautta yhteyden jumaluuteen. Sen löydettyäni vietin seuraavat kymmenen vuotta opiskellen miehen rakastamista ja rakkauden kommunikaatiota. Tämän jälkeen vuorossa oli rakkaus työssä ja toiminnassa. Nyt nämä kaikki ovat yhtenä alati muuttuvana kokonaisuutena elämässäni. Rakkaus on, toiminta ja sen ilmeneminen muuttuvat.

Kaikki on liikettä; kaikki on nyt

Rakkaus ei kasva: kun muut asiat irtoavat ja häviävät olemuksestani, rakkaus pääsee sisälle. Sehän on jo kaikkialla, kuinka se voisi enää enempää kasvaa? Kasvamisen sijasta minä tyhjenin ja tyhjenen joka hetki turhasta. Valo ja rakkaus ovat sisäinen tieto, kehollinen kokonaisvaltainen tieto joka hetki.

Tällä rakkaudella ei ole juuri mitään tekemistä sen rakkauden kanssa mistä puhutaan ja mitä määritellään. Voisin kirjoittaa paljon omasta shaktin syntymästäni ja rakkauden kutsusta, toiminnasta ja valosta. On kuitenkin olemassa paljon tärkeämpää: Sinun rakkautesi; Sinun shaktisi – se tarina on sinun omasi; rakkaudessa olemme yhtä ja erottamattomat.

 

shakti6
 
Shakti on. Rakkaus on. Minä olen.

YogaSource joogaopettajakoulutus Marjo Wuorisalo signature