YogaSource, jooga ja minä

divider183

linebreaker


<< Jooga – Kiireettömyyttä -Kauneuta Alignment principles >>

linebreaker

Kuka minä olen?

Elämänrakkauden virta ja luonnon tanssi.
Käytännöllinen ja luova joogan ammattilainen.
Minä olen. Jooga on. Rakkaus on.

Mitä jooga on?

Jooga on kuin elämä; sitä ei voi määritellä, mutta sen voi olla ja elää.

Jooga tapahtuu mielen ja tiedon tuolla puolen; siellä missä on todellinen yksilöllinen dynaaminen tasapaino, elämänilo ja koti kehossa; kokonaisvaltaisen paranemisen avaimet. Jooga tapahtuu elämän jokaisessa hetkessä ja ajattomuudessa. Jooga ei ole ykseyttä tai erillisyyttä, se on ja on määrittelemätön elämän perusolemus.

Jooga on kotoisin sinun lähteeltäsi, minun lähteeltäni. Jooga ei ole kotoisin Intiasta tai Vedisestä tiedosta: se on kotoisin elämästä itsestään.

YogaSource joogakoulu

Perustin YogaSource joogakoulun, koska halusin luoda sellaisia koulutuksia ja kursseja mitä itse olisin toivonut elämässäni; joogaa mikä elää ja on tässä hetkessä monipuolisena ilmaisuna, ohjauksena sekä arkielämänä. Joogaa, mikä sisältää vapaan elämän elementit tiedon ja taidon lisäksi. Joogaohjaajia, jotka elävät vilpittömyyden ja viattomuuden asiantuntemuksen kanssa kauniina kokonaisuutena.

Laitoin pakettiin kokemukseni totuuden ja rakkauden johdattamana tanssijana, somaattisena terapeuttina, luontaisterapeutti kinesiologina sekä joogan eri osa-alueiden asiantuntijana.

Jaan joogaa ja joogatanssia sellaisten ihmisten kanssa, jotka lähestyvät tai haluavat oppia lähestymään joogaa sisäsyntyisesti oman viisautensa ytimestä eli joogan lähteeltä käsin. Läsnäolon, hengityksen (pranayaman) ja asanan asiat rakentuvat sekä turvallisesti että luovasti. Vahvistamme jokaisen sisäistä tietoa, intuitiota mistä viisaus elää. Vankka tieto ja teoria ovat osana ohjausta niin, että se johtaa omakohtaiseen kokemukselliseen tietoon ja joogan kulttuurin yleissivistykseen (tämä on Ryt ohjaajakoulutuksissa; muissa koulutuksissa painotamme enimmäkseen tämän hetken joogaa).

Rakkaus, puhdas läpinäkyvä ja kaikkea ylläpitävä rakkaus on kaiken perusta ja intentio YogaSourcessa sekä elämässäni. Elämänvoima virtaa ja muuttuu, rakkaus ohjaa tätä pranan virtaa kaikessa. Luon ja luomme jokainen hetki sitä mitä olen ja olemme. Sinulla ei tarvitse olla sama lähtökohta; jooga on jokaisen oma ja joogan ohjauksessa tuemme jokaista löytämään oman yksilöllisen tapansa olla ja ohjata joogaa.

blog-picture-1

Helppous ja yksinkertaisuus

KISS eli Keep It Simple Sweety on hyvä motto: Jooga on elämäniloa ja elämänleikkiä. Yksinkertaisuudessa on tilaa, tilassa on pranaa, prana on elämää.

Tilan synty, energian luominen

Jooga tuo esille ne asiat missä otsa rypistyy; auttaa kohtaamaan asioita mitkä eivät toimi tai suju; asioita mitkä on tullut painettua alas. Jooga sytyttää elämän inspiraatiota ja energian lähdettä. Jotta voisit olla tyytyväinen ja iloinen, rakastava ja sisälläsi rauhassa tarvitset energiaa. Jotain on poistuttava, jotta jotakin uutta ja vapaampaa voisi syntyä. Jooga raivaa tilaa sisällesi ja ulkopuolellesi.

Tervetuloa Joogan uudistavaan, muuttuvaan elinvoimaiseen maailmaan kanssani!

YogaSource joogaopettajakoulutus Marjo Wuorisalo signature