Kuinka YogaSource lähestyy seuraavia joogan tyylejä ja nimikkeitä:

YogaSource kurssit us
yogasource yacep

YogaSource joogaopettajakoulutus headline

YOGASOURCE JOOGA (oma joogamme)

Yksinkertaisuus; elämänlähteesi; ammattitaito ja –tieto; elämänilo ja rakkaus.
Joogassamme tuemme sinun omaa joogaasi. Opit tiedostamaan kehoa, mieltäsi, tunteitasi, psyykettäsi ja henkeäsi; omaa suhdetta itseesi ja ympäristöön. Tiedostaminen vähentää itsetarkkailua ja arvostelua; poistaa paineita ja johdattaa askel askeleelta yksinkertaisuuteen ja helppouteen. Valot syttyvät yksi kerrallaan valaisemaan elämäsi tätä hetkeä.

Opit tulemaan kotiin sisällesi, mistä syntyy sinulle sopiva joogaharjoitus, arkijooga ja elämänjooga – sen verran kuin itse sitä haluat. Joogamme on tämän hetken joogaa, sinun aitoa eli autenttista vastausta elämän kommunikaatioon sisälläsi ja ulkopuolellasi. Joogaharjoituksemme ohjaavat sinua tuomaan tilaa ja löytämään olemisen liikkeen fyysisenä liikkeenä, hengityksenä, läsnäolona ja rakkautena. Rakkaus on kommunikaatiota. Jooga on kommunikaatiota matolla ja sen ulkopuolella; itsesi kanssa ja ympäristön kanssa. Näin syntyy myös joogaohjaaja: ihminen joka jakaa elämäniloa ympärilleen eri tavoin.

HATHA JOOGA:

Hatha tarkoittaa kirjaimellisesti voimallinen tai voiman ponnistus. Joogassa se merkitsee toiminnallista joogaa, mikä ohjaa kohti läsnäoloa ja tekemättömyyttä – tietoisuuden länsäoloa, missä toiminta ja jonkin saavuttaminen eivät ole merkityksellisiä asioita. Ohjaamme hengityksen, pranayaman, asanoiden ja läsnäolon maailman perusteellisesti sekä ulkoisesti linjautuen sekä erilaisia menetelmiä harjoitellen että sisäsyntyisesti, autenttisesti synnyttäen.
Huom. Hatha ei merkitse kuuta ja aurinkoa, feminiinistä ja maskuliinista. Kuu on chandra; aurinko on Surya. Maskuliininen on pingala, feminiininen on ida.

LINJAUTUVA JOOGA – Alignment Yoga

Joogaohjauksessamme asanan ohjaus on aina turvallista ja perusteellista. Kun ohjaaja osaa asanan rakenteen, perustan ja dynaamisen kokonaisuuden, hän pystyy ohjaamaan, avustamaan ja lukemaan mitä vain asanoita. Meille linjautuminen merkitsee kehon linjautumista suhteessa itseensä, painovoimaan, tilaan ja meridiaaneihin. Kun ihmisen sisäinen olemus on linjassa ulkoisen kanssa, se näkyy tasapainoisena ja vakaana asanana. Linjautumista tukee vankka fysiologian ja anatoian sekä teoria, dynaamisuus että kokemuksellinen oppiminen. Puhumme kudoslinjoista, voimalinjoista ja energialinjoista.

YIN JOOGA

Feminiininen, vastaanottava prinsiippi on jatkuvasti yhdessä Yangin, maskuliinisen toimivan prinsiipin kanssa. Yin on joogassamme tietoisesti läsnä aina: ilman yiniä ihminen on epätasapainossa, ja usein onkin niin, että saamme konkreettisesti aktivoida kehon yin alueita asanassa; listätä yin laatua hengittämisessä ja suunnata elämäntapaan, mielen toimintaan ja kokonaisuuteen yinin tasapainoa. Aloitamme kaikki harjoitukset tulemalla kotiin kehoon, vastaanottamalla hetken (yin), rentoutumalla (yin) ja sen jälkeen esittelemme aktiivisuuden ja tonuksen (yang). Tämän jälkeen yin ja yang tanssivat yhdessä kunkin harjoituksen tarpeen mukaan.

PALAUTTAVA JOOGA

Palauttava jooga on antautumista olemiselle, palautumista oman olemisen rytmiin. Se on lähes kokonaan Yin joogaa. Palauttavassa joogassa käytämme apuvälineitä; asetumme mukavasti asanaan ja annamme vaikutusten tapahtua passiivisesti kehossa. Palautava jooga voi olla harjoitus itsessään, tai se voi olla osa aktiivisempaa harjoitusta.

FLOW JOOGA – virtaava jooga – autenttinen flow

Flow eli virtaavuus on monitasoista. Virtaava jooga on asanan kiireetöntä virtaavuutta toisesta toiseen. Virtaavassa joogassa sisäinen olotila virtaa ulkoisen kanssa. Hengitys ja liike sekä kehon eri järjestelmät asettuvat harmoniaan jos kuuntelet omaa rytmiäsi, annat sen päättää tahdin ja tyylin. Flow sopii erityisen hyvin ihmisille, joilla on taipumusta hitauteen, flegmaattisuuteen ja vaikeuksia hoitaa asiat alusta loppuun. Virtaava harjoitus auttaa muidenkin asioiden virtausta. Flow joogassamme hengitys liikkuu kehon sisällä antaen impulssin liikkeelle mikä antaa impulssin sisäiselle virtaushetkelle mistä jatkuu hengityksen ja liikkeen virta. Pikkuhiljaa virtaava jooga muuttuu autenttiseksi, sisäsyntyiseksi flowksi. Vaikka authentic flow nimityksen joku on rekisteröinyt, se on kaikkien ulottuvilla. Autenttinen tarkoittaa aitoa, flow virtausta.

DYNAAMINEN JOOGA

Tulossa….

EMBODIED JOOGA

Kaikki jooga on embodied eli kehollisen tietoisuuden joogaa. Jos se ei ole sitä, se ei ole joogaa. YogaSourcessa korostamme tätä erityisesti. Ohjaamme alusta asti sisäiseen kehon tuntemukseen. Embodiment tarkoittaa sitä, että et ole kehostasi ja ympäristöstäsi erillinen havitsija, vaan elämä avautuu kokonaisuutena. Tämä kehollisuus on melkoisen hukassa nykykulttuurissamme, ja joogaharjoitusten tehtävänä on palauttaa ihminen kotiin kehoon.